ชนาพร
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
  


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้

Download MOU สพป.บร.4.ปี2557..pdf


            การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.บร.4 เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน

        
     
          
  ประมวลภาพกิจกรรม

     
 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4  วันที่ 9 มกราคม 2557
ณ ศูนย์ประชุมเพลาเพลิน  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุด
ในโรงเรียน
และกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนทศพรวิทยา
จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ         
การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2556   
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2556       
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน     
จังหวัดชลบุรี        

         

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
12 สิงหา มหาราชินี
ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มแคนดง 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การใช้งานระบบ E-Office
สพป.บร.4


        

Students English Camp

นิเทศติดตามฯ กลุ่มแคนดง 2
โรงเรียนบ้าน ปอแดง

งานเลี้ยงส่งคุณครูนาฏยา ทัตสอย
ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี


 

   

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเอกชนจังหวัมหาสารคาม
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมวสุโฮเต็ล

อบรมพัฒนาควาามรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนอนุบาลพยัคภูมิพิสัย
29 กันยายน 2013

การพัฒนาศักยภาพเทคนิคการเรียนรู้
 "สอนวิทย์ให้สนุก"
ณ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์


                      
Loy Krathong Festival 2012 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 นิเทศติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัด สพป.มค.2

 


 ข่าวการศึกษาไทย
 
   
   
227/25 อ.วาปีปทุม
©2013 by www.pollymk.com